suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla olika fall som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten och läsa uppgifter som långtidsförvaras.