suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandla rättshjälpsärenden

Fullmaktsärende
företag
Rättshjälp
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar gällande rättshjälp:
  • söka rättshjälp och göra ansökningar om ändring
  • framställa begäranden om avgörande och söka om ekonomiska utredningar
  • fakturera för rättshjälp
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.