suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandla rättshjälpsärenden

Fullmaktsärende
företag
Rättshjälp
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar gällande rättshjälp:
  • söka rättshjälp och göra ansökningar om ändring
  • framställa begäranden om avgörande och söka om ekonomiska utredningar
  • fakturera för rättshjälp

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Rättshjälp