suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandla anmälningar om arbetsolycksfall

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla anmälningar om arbetsolycksfall, till exempel
  • kontrollera anmälningar i anslutning till fullmaktsgivarens försäkring
  • meddela ytterligare uppgifter
  • ändra anmälningar
  • visa statistik och rapporter som publicerats om fullmaktsgivarens försäkringsfall.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.