suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter

Fullmaktsärende
företag
Marknadsstöd och -förmåner
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.