suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ärenden som gäller fastighets- och lägenhetsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Fastigheter, bostäder och lägenheter
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade i samband med ärenden som gäller fullmaktsgivarens fastigheter och lägenheter
  • läsa uppgifter och rättigheter
  • söka ändringar, såsom registrering av rättigheter eller lantmäteriförrättning
  • delta i behandling av åtgärder
  • ta emot beslut.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Maanmittauslaitoksen asiointipalvelu