suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ärenden som gäller exportgarantier

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om exportgarantier och göra nödvändiga åtaganden beträffande finansieringsvillkor och avgifter
  • sköta ärenden som gäller beviljade exportgarantier, såsom göra exportdeklarationer, förmedla meddelanden eller ansöka om höjning av den gällande exportgarantins limit.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.