suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ärenden som gäller avfallshantering och utbyte av material

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden som gäller avfallets och produktionens biflöden, samt ärenden gällande utbyte av tjänster relaterade till dem, såsom
  • söka eller erbjuda avfallshanterings- eller experttjänster
  • söka eller erbjuda material som kan utnyttjas
  • granska, göra och godkänna anbud
  • granska och upprätta avtal
  • administrera fullmaktsgivarens uppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.