suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ärenden i tillstånds- och tillsynshelheter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • skapa en ny tillstånds- eller tillsynshelhet
  • granska och redigera tillstånds- och tillsynshelheter
  • inleda tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden samt lämna in tillsynsrelaterade anmälningar.
Fullmakten kan vid behov begränsas med tillstånds- och tillsynshelhetens koder.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • tjänsten Tillstånd och tillsyn
  • Lestijärvi kommun e-tjänst