suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ärenden i tillstånds- och tillsynshelheter

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • skapa en ny tillstånds- eller tillsynshelhet
  • granska och redigera tillstånds- och tillsynshelheter
  • inleda tillstånds-, anmälnings- och registreringsärenden samt lämna in tillsynsrelaterade anmälningar.
Fullmakten kan vid behov begränsas med tillstånds- och tillsynshelhetens koder.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.