suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsrelaterad invandring

Fullmaktsärende
företag
Immigration och emigration
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade uträtta anmälningsärenden som hör till en utlännings ansökan om uppehållstillstånd och till övervakning av arbete på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • EnterFinland