suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Arbetsrelaterad invandring

Fullmaktsärende
företag
Immigration och emigration
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade uträtta anmälningsärenden som hör till en utlännings ansökan om uppehållstillstånd och till övervakning av arbete på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.