suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Användning av statistik om arbetsoförmåga

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och jämföra statistik om personalens arbetsoförmåga och upprätthålla uppgifter om arbetsoförmåga.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.