suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om verksamhetstillstånd för luftfart

Fullmaktsärende
företag
Trafiktillstånd
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om verksamhetstillstånd för luftfart eller ändringar av dem
  • anmäla inledande av anmälningspliktig verksamhet eller avslutande av tillståndsenlig verksamhet och återställande av tillstånd.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Transportärenden i tjänsten Mina ärenden