suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om utsläppshandelsregistret

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ansökningar som gäller utsläppshandelsregistret, såsom
  • ansöka om att utse och ta bort ombod som har rätt att göra kontoöverföringar för utsläppsrätter
  • ansöka om att öppna och avsluta ett konto i unionsregistret samt ändra kontons användningsregler
  • granska beslut som fattats på basis av ansökningar
  • begära att fullmaktsgivarens uppgifter uppdateras.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.