suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd som handlagts av Försvarsmakten

Fullmaktsärende
företag
Försvaret
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan en befullmäktigad på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd som Försvarsmakten behandlar, såsom:
  • flygfotograferingstillstånd
  • tillstånd för undersökning av mark från luftfartyg
  • tillstånd att flyga på områden där luftfart är inskränkt
  • tillstånd för tillståndspliktiga åtgärder på skyddsområden
  • tillstånd för undersökning av havsbottnen
  • tillstånd för dykning på vrak efter krigsfartyg
  • Försvarsmaktens forskningstillstånd

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Försvarsmaktens e-tjänst