suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för uteservering

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om tillstånd för att använda offentlig plats för uteservering och åtgärdstillstånd för fast uteservering på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.