suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet på vägområde

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för tillfällig försäljningsverksamhet på landsvägsområde och uträtta ärenden i frågor som gäller tillståndet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.