suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för kablar på vägområde

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för placering av kablar samt fjärrvärme- och naturgasledningar och uträtta ärenden i frågor som gäller ovan nämnda tillstånd.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Väghållningens tillståndssystem