suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för kablar på vägområde

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för placering av kablar samt fjärrvärme- och naturgasledningar och uträtta ärenden i frågor som gäller ovan nämnda tillstånd.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.