suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för flytgasanläggninar

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för omfattande hantering och lagring av flytgasanläggningar och meddela om ändringar i tillståndet.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst