suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om stöd för transporter

Fullmaktsärende
person och företag
Trafik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om stöd för transporter och upprätthålla information om stödansökningar.