suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om statsunderstöd

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda ansökan om statsunderstöd och åtgärder med anknytning till understöd, lämna in dem för behandling samt återkalla ansökan.