suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om statsunderstöd för biblioteks-, motions- och ungdomsverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
1 e-tjänst
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till ansökan om statsunderstöd för biblioteks-, motions- och ungdomsverksamhet för fullmaktsgivarens del.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst