suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om statsunderstöd för biblioteks-, motions- och ungdomsverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Den som getts denna fullmakt kan sköta ärenden med anknytning till ansökan om statsunderstöd för biblioteks-, motions- och ungdomsverksamhet för fullmaktsgivarens del.