suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om specialtransporttillstånd

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
2 e-tjänster
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om specialtransporttillstånd och uträtta ärenden i specialtransporttillståndsfrågor.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Väghållningens tillståndssystem
  • Ansökan om specialtransporttillstånd