suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om specialtransporttillstånd

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om specialtransporttillstånd och uträtta ärenden i specialtransporttillståndsfrågor.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.