suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om radiotillstånd och upprätthållande av uppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Datatrafik
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anhängiggöra, ändra eller säga upp radiotillstånd och se uppgifter i anknytning till tillstånden.