suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om natur- och biogastillstånd

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om eller ändra ett tillstånd angående användningen, överföringen, distributionen, tankningsstationer eller upplagring av naturgas och biogas.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Regionförvaltningens e-tjänst