suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om natur- och biogastillstånd

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om eller ändra ett tillstånd angående användningen, överföringen, distributionen, tankningsstationer eller upplagring av naturgas och biogas.