suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om miljörelaterade statsunderstöd

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden gällande ansökan om statsunderstöd för miljö, kulturmiljön, vattendrag samt vatten- och havsvård.