suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om källskattekort och återbäring av källskatt

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om
  • återbäring i Finland av överbetald eller utan grund uttagen källskatt på dividender, räntor och royaltyer
  • källskattekort för utländskt samfund för dividend-, ränte- och royaltyinkomst från Finland
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.