suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om internationell avfallstransport

Fullmaktsärende
företag
Miljöfrågor
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar i samband med export av avfall
  • ansöka om tillstånd för avfallstransport
  • granska information om ansökningar, tillstånd för avfallstransport och enskilda avfallstransporter.