suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om exporttillstånd för och göra anmälningar om produkter med dubbla användningsområden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.