suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om export- och överföringstillstånd samt förhandsutlåtanden för försvarsmateriel

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska, redigera och skicka ansökningar om export- och överföringstillstånd samt förhandsutlåtanden för försvarsmateriel.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.