suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om elektrifieringsstöd till den energiintensiva industrin samt lämna in en plan och uppgifter om användning av stödet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.