suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om byggande på skyddsområdet för en landsväg

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra en ansökan om undantagslov för byggande på skydds- och frisiktsområde för landsväg och uträtta ärenden som gäller lovet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.