suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om stöd för bostadsområden

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om understöd för att bygga och utveckla bostadsområden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.