suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport

Fullmaktsärende
företag
Statsunderstöd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar i samband med statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport
  • förbereda ansökningar och utbetalning om stöd och ersättning
  • ändra och komplettera ansökningar
  • lämna in dem för behandling
  • övervaka behandlingen av ansökan
  • återkalla ansökan.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.