suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om lönesubvention

Fullmaktsärende
företag
Arbete och arbetslöshet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om lönesubvention och utbetalning av den samt läsa tidigare ansökningar och beslut.