suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om lönesubvention

Fullmaktsärende
företag
Arbete och arbetslöshet
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om lönesubvention och utbetalning av den samt läsa tidigare ansökningar och beslut.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eTjänster för företag och arbetsgivare