suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om kompensationsstöd för utsläppshandel

Fullmaktsärende
företag
Energiförsörjning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller ansökan om kompensationsstöd för utsläppshandel.