suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om indrivning av direkt utsökbar fordringar

Fullmaktsärende
företag
Utsökningsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ansöka om indrivning av direkt utsökningsbara fordringar på fullmaktsgivarens vägnar.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.