suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om förmåner i samband med anställningsförhållande 

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar:
  • skicka ansökningar och meddelanden om förmåner i samband med anställningsförhållande
  • granska ansökningar och meddelanden som har skickats, förmånsbeslut som har tagits emot och uppgifter om utbetalning som grundar sig på beslut
  • ge samtycke till elektroniskt delfående av förmånsbeslut.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.