suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansöka om ersättningsstatus och fastställande av partipris för läkemedel

Fullmaktsärende
företag
Läkemedel och apotek
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om ersättningsstatus och fastställande av partipris för läkemedel, bassalvor och kliniska näringspreparat samt behandla ansökningar och anmälningar gällande dessa.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.