suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning om lämplighets- och tillförlighetsbedömning av personer inom finansbranschen

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar med anknytning till lämplighets- och tillförlighetsbedömningen av personer inom finansbranschen.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.