suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning av kundklagomål inom finansbranschen

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla mottagna kundklagomål.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.