suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning av ett anknutet ombud för investeringstjänster

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om anknutna ombud för investeringstjänster.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eTjänst för Finansinspetionen