suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälning av ett anknutet ombud för investeringstjänster

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningar om anknutna ombud för investeringstjänster.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.