suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om förvaring av värdepapper

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om förvaring av värdepapper.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.