suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om förvaring av värdepapper

Fullmaktsärende
företag
Uträttandet av myndighetsärenden
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter om förvaring av värdepapper.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • DCS2-tjänsten