suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • göra lagstadgade anmälningar om arbetarskyddet
  • ansöka om tillstånd med anknytning till arbetarskyddet
  • anmäla uppgifter om egenkontrollen av arbetarskyddssituationen
  • lämna utredningar om arbetarskyddet
  • granska fullmaktsgivarens tillsynsuppgifter såsom inspektionsberättelser
  • anmäla åtgärder som vidtagits för att avhjälpa brister som upptäckts vid arbetarskyddsinspektionen
  • uppdatera fullmaktsgivarens kontaktuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.