suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter om arbetarskyddet och ansökan om tillstånd

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • göra lagstadgade anmälningar om arbetarskyddet
  • ansöka om tillstånd med anknytning till arbetarskyddet
  • anmäla uppgifter om egenkontrollen av arbetarskyddssituationen
  • lämna utredningar om arbetarskyddet
  • granska fullmaktsgivarens tillsynsuppgifter såsom inspektionsberättelser
  • anmäla åtgärder som vidtagits för att avhjälpa brister som upptäckts vid arbetarskyddsinspektionen
  • uppdatera fullmaktsgivarens kontaktuppgifter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • AVI eTjänst