suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster

Fullmaktsärende
företag
Datatrafik
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster.