suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster

Fullmaktsärende
företag
Datatrafik
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla uppgifter gällande elektroniska kommunikationstjänster.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • eTjänst för datainsamling