suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av korta positioner

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla korta nettopositioner i aktier och statspapper.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.