suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas utnyttjandegrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • ARAs webbtjänst