suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av bostadsmarknadsuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla bostadsmarknadsuppgifter, till exempel bostädernas utnyttjandegrad, uppgifter om hushåll och omsättningen av hyresgäster.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.