suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmälan av arbetstagare som i sitt yrke är exponerade för cancerframkallande ämnen och processer

Fullmaktsärende
företag
Säkerhet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla arbetstagare som i sitt yrke exponerats för cancerframkallande agenser, mutagena ämnen och tobaksrök i arbetsmiljön samt läsa och ändra anmälda uppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.