suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning

Fullmaktsärende
företag
Säkerhet
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningsbaserade ändringar i säkerhetstillstånd.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.