suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Anmäla ändringar av säkerhetstillstånd för användning av strålning

Fullmaktsärende
företag
Säkerhet
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra anmälningsbaserade ändringar i säkerhetstillstånd.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • STUK blanketter