suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ändring av kontaktuppgifter och uppgifter om ärendehantering angående utsökningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade ändra fullmaktsgivarens kontaktuppgifter och uppgifter om ärendehantering angående utsökningsärenden.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.