suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Välkommen till den förnyade Suomi.fi!

Den förnyade Suomi.fi nättjänsten samlar ihop tjänster för medborgare, företag och myndigheter. I Suomi.fi hittar du enkelt myndigheters tjänster och anvisningar för olika livssituationer och företagande i samma adress.

Suomi.fi har ersatt den tidigare medborgarportalen Suomi.fi och webbplatsen Suomi.fi:s Arbetsrum som var riktad till myndigheter samt Företagsfinland.fi-webbplatsen som samlar ihop tjänster för företag.

Söker du en e-tjänst eller en blankett?

Om du letar efter en viss e-tjänst eller blankett, så sök med sökfunktionen på övre kanten av sidan till exempel med blankettens namn. Om du inte hittar med sökfunktionen, så lönar det sig att ta kontakt med den organisation som ansvarar för tjänsten eller blanketten i fråga.

Suomi.fi innehåller mycket information om den offentliga förvaltningens tjänster. Beskrivandet av serviceinformationen pågår och ansvaret för att producera och uppehålla information hör till vardera organisation som bjuder tjänsten. Uppgifterna av tjänsten innehåller information om till vem tjänsten är riktad, vem som ansvarar för den och varifrån och hur man kan få tjänsten (t.ex. e-tjänst, utskrivbara blanketter, telefonservice och lokala serviceställen).

Söker du webblanketterna som du har lagrat?

Gå till sidan Utskrivbara blanketter och identifiera dig genom att välja organisationen vars blankett du har lagrat.

Söker du teckenspråkigt material?

Gå till det teckenspråkiga innehålletÖppnas i ett nytt fönster.

Söker du innehåll på webbplatsen Suomi.fi Arbetsrum?

Om du letar efter en e-tjänst eller en blankett i myndighetens roll, så sök med sökfunktionen på övre kanten av sidan till exempel med blankettens namn och avgränsa sökningen med målgruppen myndigheter.

Kvalitetskriterierna för offentliga webbtjänster har inte publicerats i den nya nättjänsten eftersom de är redan föråldrade.

Söker du information om statens och kommunernas verksamhet?

Den tidigare sektionen Staten och kommunerna finns inte i den förnyade Suomi.fi. Samma information finns dock till exempel under ämnet Rättigheter och skyldigheter i medborgarens innehållet.