suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Övrigt material på teckenspråk

På den här sidan har samlats länkar till sidor, där myndigheter och föreningar har producerat material på teckenspråk. Ämnena motsvarar Suomi.fi:s informerande innehåll.

Organisationerna ansvarar själva för innehållet på sina webbplatser och YouTube kanaler.

Hälsa och sjukvård

Information om coronaviruset uppdateras här Finlands Dövas Förbund, Institutet för hälsa och välfärd

Företagare och arbetstagare

10 steg till ett eget företag Finlands Dövas Förbund

Info för arbetslivet Finlands Dövas Förbund

Social trygghet

Stöd från Fpa Folkpensionsanstalten (FPA)

Rättigheter och skyldigheter

Riksdagens  justieombudsmannens uppgifter Riksdagens justitieman

Språkliga rättigheter Justieministeriet

Grundlagen Justieministeriet

Diskrimineringsombudsmannens uppgifter Diskrimineringsombudsmannen

Kultur och fritid

Finländska dövas kulturarv Dövas museum

Kyrkan och teckenspråkiga Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland